مشاهده نمونه وب سایت شما در کافه‌منو شما می‌توانید وب سایت خود را در حال آماده سازی با کافه‌منو ببینید .

پلن های پیشنهادی برای سفارش

پلن رایگان
 • 15 درصد فروش آنلاین
 • دامنه (اینترنتی) اختصاصی برای رستوران
 • عضویت در خانواده فود منو
 • ارایه فضای سروری اختصاصی برای رستوران در Food Menu
 • اختصاص رایگان برنامه مدیریت رستوران Food Menu
 • ساخت Android app اختصاصی برای رستوران جهت ارایه به مشتریان
پلن استاندارد
 • 12 در صد فروش آنلاین
 • حذف تبلیغات داخل اپلیکیشن
 • نرم افزار تحت ویندوز
 • دامنه (اینترنتی) اختصاصی برای رستوران
 • عضویت در خانواده فود منو
 • ارایه فضای سروری اختصاصی برای رستوران در Food Menu
 • اختصاص رایگان برنامه مدیریت رستوران Food Menu
 • ساخت Android app اختصاصی برای رستوران جهت ارایه به مشتریان
 • نرم افزار تحت ویندوز موبایل
پلن حرفه ای
 • 9 در صد فروش آنلاین
 • حذف تبلیغات داخل اپلیکیشن
 • نرم افزار تحت ویندوز
 • دامنه (اینترنتی) اختصاصی برای رستوران
 • عضویت در خانواده فود منو
 • ارایه فضای سروری اختصاصی برای رستوران در Food Menu
 • اختصاص رایگان برنامه مدیریت رستوران Food Menu
 • ساخت Android app اختصاصی برای رستوران جهت ارایه به مشتریان
 • امکان شخصی سازی اپلیکیشن برای رستوران با تم رنگی خاص
 • عکاسی صنعتی از غذاهای رستوران برای منو
 • نرم افزار تحت iOS
 • نرم افزار تحت ویندوز
 • نرم افزار تحت ویندوز موبایل
پلن اختصاصی
 • طراحی پلن برحسب نیاز شما
ثبت نام سریع
لطفا از صحت اطلاعات تماس اطمینان حاصل نمایید.